Geboorte van een nieuwe tijd

Voel jij het ook? De geboorte…. Van een nieuwe tijd, een nieuwe jij. Opgestaan uit vele ont-wikkelingen en levenslessen. Voor juist deze tijd. Ik voel de vernieuwing met iedere levensadem. Geef ik leven aan mijn ware zelf. En al is het soms beangstigend, pijnlijk, begrijp ik het leven ook niet altijd. Kijk ik vol verwarring naar ook hardheid, regels en wetten die mij niet passen. Dit is de tijd, ik verander, ik kies anders, ik ben de verandering.