BREATHING

In een breathing sessie gaan we jouw adem onderzoeken.
 De ademhaling verbindt ons met de wereld en onze medemens. De adembeweging wordt ook direct beïnvloed door hoe we ons voelen. Gedurende ons leven kunnen we onze ademruimte inperken, inhouden of terugtrekken door ervaringen die we op dat moment onvoldoende konden verwerken. We maken letterlijk en figuurlijk minder ruimte voor onszelf. Prikkels doseren, doen we door onze adem te doseren. Minder ademen, is minder voelen. Dat is een overlevingsstrategie die tijdelijk kan dienen, maar op den duur spanning, klachten of blokkades kan geven van allerlei aard. De adem is een sleutel tussen het bewuste en het onderbewuste. Via de adem kunnen we de poort van het lichaam binnen gaan, contact maken met alles in onszelf, en ook de verbinding naar onze diepste herinneringen. Dieperliggende emoties kunnen via ademwerk naar de oppervlakte komen en vrij/los gelaten worden, maar nu vanuit een groter en ruimer perspectief en gegronde bedding. Het verhaal dat we steeds willen oplossen, die herinnering lost op in een groter ”Zijn”. Levensenergie kan weer ruimer stromen. Je eigen waarheid en jouw licht komt weer meer tot uitdrukking. Het leven, de positieve open flow, stroomt dan letterlijk weer door jou heen.

Ons lichaam is uitgerust met een ingenieus systeem om met stress om te gaan; het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel heeft alle mogelijkheden om stress en trauma te doorstaan, en het kan er ook door groeien. Sterker nog, zonder stress zou je niet overleven of je leren aanpassen aan je leefomgeving.
Of een ervaring traumatiserend is of juist uitpakt als groeimoment, hangt af van hoe jouw zenuwstelsel is geprogrammeerd. Hierin kun je je zelf ontwikkelen, door te zien welke gedachtes en patronen je bent gaan creëren. En door het contact met je lichaam en alle sensaties die hier zijn, meer en meer bewust te voelen en ervaren.

BODYWORK & HEALING

In een bodywork sessie maak ik naast coachings- en ademtechnieken vooral gebruik van intuïtief werken via de handen en/of (drukpunt)massage om de energiebanen te activeren, rust en harmonie in het lichaam te brengen en/of ruimte te maken om blokkades door te laten stromen of bepaalde emoties toe te laten. Weer trouw leren worden aan jouw gevoel. Tevens kun je de ruimte voorbij de gedachtes ervaren. De plek van heelheid en jouw essentie.
Ik maak gebruik van de drum, stem en andere instrumenten.

Heling zou indiceren dat er iets mist, ontbreekt of niet aanwezig is. Dit kunnen we zo ervaren in het dagelijks leven. Soms zijn er (onbewuste) angsten. Denk aan de angst op afwijzing, tekorten, ziekte, echt te leven, of de angst om te sterven. Ons lichaam kan door bepaalde ervaringen in een (deel)staat van overleven komen te staan en kijkt door die bril naar het leven. Als het lichaam niet als veilig voelt, heeft dat gevolgen voor je perceptie van de wereld, je sociale verbindingen, lichaamsbeeld en gezondheid.

Door het niet kunnen verwerken van bepaalde ervaringen, omdat er geen geschikte bedding of mogelijkheid voor was, worden deze herinneringen en emoties geparkeerd in ons lichaam. Dit betekent dat je je loskoppelt in een moeilijke situatie van emoties en je lichaam. Je checkt als het ware uit. Het is een primaire respons van je zenuwstelsel met als doel; zelfbehoud en overleven. Het woord emotie komt van emovere, dat letterlijk ‘ergens uit bewegen’ betekent. Ik nodig je in de sessie weer van binnenuit te bewegen en te stromen.

BODYWORK & HEALING

In een bodywork sessie maak ik naast coachings- en ademtechnieken vooral gebruik van intuïtief werken via de handen en/of (drukpunt)massage om de energiebanen te activeren, rust en harmonie in het lichaam te brengen en/of ruimte te maken om blokkades door te laten stromen of bepaalde emoties toe te laten. Weer trouw leren worden aan jouw gevoel. Tevens kun je de ruimte voorbij de gedachtes ervaren. De plek van heelheid en jouw essentie.
Ik maak gebruik van de drum, stem en andere instrumenten.

Heling zou indiceren dat er iets mist, ontbreekt of niet aanwezig is. Dit kunnen we zo ervaren in het dagelijks leven. Soms zijn er (onbewuste) angsten. Denk aan de angst op afwijzing, tekorten, ziekte, echt te leven, of de angst om te sterven. Ons lichaam kan door bepaalde ervaringen in een (deel)staat van overleven komen te staan en kijkt door die bril naar het leven. Als het lichaam niet als veilig voelt, heeft dat gevolgen voor je perceptie van de wereld, je sociale verbindingen, lichaamsbeeld en gezondheid.

Door het niet kunnen verwerken van bepaalde ervaringen, omdat er geen geschikte bedding of mogelijkheid voor was, worden deze herinneringen en emoties geparkeerd in ons lichaam. Dit betekent dat je je loskoppelt in een moeilijke situatie van emoties en je lichaam. Je checkt als het ware uit. Het is een primaire respons van je zenuwstelsel met als doel; zelfbehoud en overleven. Het woord emotie komt van emovere, dat letterlijk ‘ergens uit bewegen’ betekent. Ik nodig je in de sessie weer van binnenuit te bewegen en te stromen.

In werkelijkheid is er nog steeds het verlangen naar wie je werkelijk bent te mogen en kunnen zijn: Leven in plaats van overleven.
Je lichaam als thuishaven, een veilige plek waar je tot rust komt, fijne, vreugdevolle en liefdevolle ervaringen creëert, in verbinding met andere mensen kan zijn en je beschermd bent voor invloeden van buitenaf.
Om onverwerkte gebeurtenissen, imprints en/of trauma te verwerken gaat het om H.E.A.L: herkennen, erkennen, accepteren, loslaten. Je mag het benoemen, voelen en vooral ook de ruimte ervaren waarin je ook weet dat je dit niet meer bent om van daaruit een nieuwe perceptie te kunnen creëren.
Door de reis naar binnen te maken, ontdek je wat er in je leeft, welke sensaties en emoties er zijn, waar je je expressie onderdrukt, je bent weggaan van jezelf, je nog angsten kent, en ook waar je talenten liggen die je tot expressie mag brengen, wat jouw leven zin geeft, belangrijk is voor jouw geluk.

In een sessie nodig ik je uit je weer te herinneren wie je in wezen bent, en de ”hele” staat van lichaam, geest, ziel en spirit te ervaren. Als de ooit onderdrukte ervaring met bijbehorende energie er mag zijn, kan de onderliggende levensenergie vrijkomen. Het is jezelf toestaan je weer te herinneren wie je werkelijk bent. Dat brengt ruimte, waar die levensenergie, mogelijkheden, maar ook vrede aanwezig is. Heelwording en Thuiskomen.

ASCENSIE & INCARNATIE

In deze tijd zijn vele sensitieve en hoogfrequentie zielen naar de aarde gekomen. Ondersteuning bij het indalingsproces om als ziel in je lichaam thuis te komen in een veilige, liefdevolle, ontspannen bedding is wat ik jou graag breng. Vanuit een veilige bedding kun je jezelf als ziel belichamen en manifesteren op aarde. Letterlijk en figuurlijk incarneren, ‘in carne’-in het vlees- komen. Van je hoofd naar hart en buik bewegen en jezelf in jouw bronenergie uitlijnen. Je bent dan vrij om je ware zelf te voelen en te zijn. Met je volle bewustzijn mag je jouw unieke licht laten stralen voorbij belemmerende gedachtepatronen. Ik nodig je uit je te herinneren in het hier en nu wie je in essentie bent en altijd zal zijn. Laat het wonder van Leven zich ontvouwen binnenin jou.

WOMB WISDOM

Als vrouw is ons baarmoeder-en bekkengebied van essentieel belang voor het gevoel van scheppend leven. Hier zijn we verbonden met de creatiekracht, het mysterie van leven en het universum zelf. Echter slaan we hier ook nare emoties op en eventuele afwijzingen naar onszelf. Het kan op deze plek dan pijnlijk leeg en eenzaam gaan voelen. Om de poort weer te openen en daarmee de diepte, de donkere oerkracht van het vrouwelijke en Moeder Aarde toe te laten en te herstellen, mogen we onszelf hier weer ontmoeten en belichamen. In een sessie is het mogelijk hier specifiek de aandacht naartoe te brengen, zodat je je geliefd en vervuld voelt van jezelf. Vertragen, verstillen en diep naar binnen keren en in je eigen bedding thuiskomen is hierbij de kern.

‘We don’t respond to the situation that happens,
we respond to our perception of what happens.’
– Gabor Mate

OP REIS IN JEZELF